Ventilation

FreeAir fra Blu Martin
Den afgørende forskel på FreeAir og sammenlignelige decentrale ventilationssystemer, ligger i den integrerede sensorstyring, den måler individuelt for hvert rum CO2, fugt og temperatur. På denne måde sikres en præcis og behov styret funktion. Dermed suges den varme og forbrugte luft ud fra eksempelvis køkken eller bad og varmeenergien herfra benyttes til at forsyne eksempelvis, stue og soveværelse med frisk og tempereret luft.
Med kun en enhed kan op til 4 rum forsynes med frisk luft og samtidig spare Ca. 25 % energi til opvarmning.